MS-tauti ja D-vitamiini!

MS-tautia sairastaa noin 9 000 suomalaista. Se on Suomessa nuorten aikuisten yleisin vakava neurologinen sairaus. Diagnoosi tehdään tavallisesti noin 20–40-vuotiaana. Sairastuminen alle 16 tai yli 60 vuoden iässä on harvinaista. MS on yleisempi naisilla kuin miehillä, noin kaksi kolmasosaa sairastuneista on naisia.

D-vitamiinin vajaus on yksi MS-taudin laukaisevista ympäristötekijöistä ja sen korrelaatio MS-tautiin on tunnettu jo yli 30 vuotta. D-vitamiini vaikuttaa satojen geenien toimintaan.

Lukuisissa tutkimuksissa jollakin tavalla vaikuttaviksi tekijöiksi ovat nousseet mm. lapsuusiän infektiot ja kalan pitkäketjuisten Omega-3 rasvahappojen (EPA ja DHA) sekä D-vitamiinin riittämätön saanti.

D-vitamiini on hämmästyttävän tehokas virusten vastainen aine. Se tuottaa kehossa 200-300 erilaista virusten vastaista peptidiä, jotka tappavat bakteereja, viruksia ja sieniä. D-vitamiini vähentää riskiä sairastua flunssaan ja muihin virustauteihin ja nopeuttaa toipumista edellyttäen, että ihmisen seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) on vähintään 95 nmol/l. Tämän tason saavuttamiseen tarvitaan iästä riippuen 30-100 µg D-vitamiinia päivässä. D-vitamiini on avaintekijä immuunijärjestelmän toiminnassa.

Suomessa on kaikilla vakava D-vitamiinin puutos, jos sitä ei syö ravintolisänä läpi vuoden ja läpi elämän 30-100 µg
päivässä riippuen iästä ja koosta. Lisäksi rasvaista kalaa syödään aivan liian vähän. Osa suomalaisista ei syö kalaa lainkaan.

Iho muodostaa auringosta D-vitamiinia keskikesällä ja keskipäivällä. Ruuasta D-vitamiinia saa muutaman mikrogramman päivässä, riippuen mitä syö.

D-vitamiinin tarve kasvaa painon ja iän mukaan. EFSA:n turvallinen D-vitamiinin saanti päivässä on yli 1-vuotiaalle 50 µg päivässä ja yli 10-vuotiaalle 100 µg päivässä.

Virallisia suosituksia korkeampia D-vitamiinitasoja puoltavia tutkimuksia tulee jatkuvasti, viikoittain. Suomessa ravitsemusneuvottelukunnan (VRN) matalat 10 µg
päivässä, D-vitamiinisuositukset näyttävät yhä fossiilisemmilta. Ne riittävät keskosvauvoille.
D-vitamiinilla on kaksi metaboliittia. Maksa hydroksyloi ensin kolekalsiferolista kalsidiolia, joka on verestä mitattava D-vitamiini. Osa kalsidiolista hydroksyloidaan munuaisissa edelleen kalsitrioliksi, joka on immunomodulatorinen - eli immuunijärjestelmän toimintaa säätelevä sekosteroidi. Matalat sikiöaikaiset D-vitamiinitasot lisäävät lapsen riskiä sairastua autoimmuunitauteihin, kuten tyypin 1 diabetekseen ja ms-tautiin. Molemmissa taudeissa potilailla on yhden nukleotidin polymorfismeja geenissä CYP27B1, joka koodaa 1-alfa-hydroksylaasi-entsyymin tuotantoa; ilman tätä munuaiset eivät muuta kalsidiolia kalsitrioliksi. Terveillä kalsitrioli-molekyylit kuljetetaan verenkierrossa kohdesoluihin, jonka pinnalla olevaan vitamiini-D-reseptoriin ne kiinnittyvät ja kulkeutuvat solun sisälle, jossa ne vaikuttavat DNA:n Vitamin-D-Responding-elements-jakson (VDRE-sekvenssi) kautta noin 2000 geenin toimintaan. Aivan järjettömän tärkeä vitamiini. Aikuisen todellinen tarve on 50-100 µg päivässä._________________________________________________________________________________________________________________________________

MS-taudin oireet:

MS-tauti alkaa nopeasti kehittyvillä oireilla, joiden perusteella sairastunut ei välttämättä vielä osaa hakeutua tutkimuksiin. Ensimmäiset oireet tulevat tavallisesti selkäytimestä, näköhermosta tai aivorungosta.

Selkäytimen oireet voivat ilmetä niin, että jalat eivät toimi niin kuin pitäisi tai virtsaamisen kanssa on jotain kummaa. Näköhermon oire voi olla esimerkiksi usvainen kuva toisessa silmässä. Aivorungon toiminnan häiriö aiheuttaa, että vaikeat sanat ääntyvät väärin, lukiessa tekstin rivit eivät pysy paikallaan tai katseen kohteesta muodostuu kaksoiskuvia. Tavallisimmat ensioireet ovat näköhäiriöt ja raajojen tuntohäiriöt.

Yleisimmät alkuoireet ovat näön hämärtyminen toisessa silmässä ja tuntoaistin häiriintyminen, joka ilmenee puutuiluna tai outoina tuntemuksina. Lisäksi voi esiintyä jonkin raajan tai raajojen lihasheikkoutta, kaksoiskuvia, tasapainovaikeutta, huimausta, puhehäiriöitä, suolen ja virtsarakon toimintahäiriöitä sekä uupumusta.

Ensioireesta toipuu tavallisesti täysin. Kymmenesosalla sairastuneista oireet kuitenkin jatkuvat ja lisääntyvät, ilman että niistä toipuisi välillä. Hoitoon kannattaa joka tapauksessa hakeutua heti. Hoidon aloittaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on tärkeää sairauden etenemisen kannalta.

Lähde:
https://neuroliitto.fi/tieto-tuki/tietoa-sairauksista/ms-tauti/

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00048

_________________________________________________________________________________________________________________________________


D-vitamiini ja MS-tauti!

D-vitamiinin vajaus on yksi MS-taudin laukaisevista ympäristötekijöistä ja sen korrelaatio MS-tautiin on tunnettu jo noin 30 vuotta.

D-vitamiinin puutos ei kuitenkaan aiheuta MS-tautia, vaan sen aiheuttaa geneettinen alttius sairastua ja laukaiseva ympäristötekijä (D-vitamiinin puutos - ehkä) yhdessä. Lähinnä kyse on immuunijärjestelmän toiminnasta vastaavan n. 4 miljoonan emäsparin HLA-geenialueen muutoksista sekä IL7-R -geenistä, joka ohjaa kahden solukalvojen pinnassa toimivan proteiinireseptorin yhdistymistä (MS-taudissa reseptori kehittyy solukalvon sijasta solun sisälle). Ikävä kyllä nämä muutamat geneettiset muutokset eivät kerro koko kuvaa. MS-taudille ominaisia geenimuutoksia tunnetaan jo 157.

Ehkä kaikkein jännittävintä on geenin CYP27B1 merkitys MS-taudissa ja D-vitamiinin hyödyntämisessä. Se säätelee kolekalsiferolista (D-vitamiini) saadun kalsidiolin muuttamista vaikuttavaksi hormoninkaltaiseksi sekosteroidi kalsitrioliksi. Muutos tämän geenin toiminnassa vaikuttaa D-vitamiinin toimintaan elimistössä.

On kiistaton fakta, että D-vitamiinilla on tärkeä rooli MS-taudin patogeneesissä. Mutta, jos otetaan lähtökohdaksi odottavan äidin alkuraskauden matalat D-vitamiinitasot ja yhdistetään ne syntymättömän lapsen riskiin sairastua MS-tautiin, seuraa pulma. Geneettinen muutos, joka on todellakin seurausta D-vitamiinin vajauksesta, on tapahtunut jo syntymättömälle sikiölle ja muuttanut sen CYP27B1-geenin kykyä tuottaa kalsidiolista kalsitriolia. Tästä seuraa se, että MS-taudissa potilaan kyky tuottaa elintärkeää kalsitriolia on häiriintynyt jo sikiövaiheessa.

http://ruokasota.fi/2016/03/23/autoimmuunitaudit-2-ms-tauti/
D-vitamiinin riittämätön saanti lisää riskiä sairastua parantumattomaan MS-tautiin. Suomessa on tutkimusten mukaan kaikilla lähes vuoden ympäri kohdusta hautaan merkittävä D-vitamiinin puutos (veriarvot 100-150 nmol/l) alittavat tasot, johtuen Suomen lyhyestä kesästä ja talvella ravintolisänä nautitun D-vitamiinin riittämättömästä korvaushoidosta. Edelleen suurin osa suomalaisista EI syö lainkaan D-vitamiinia purkista. Tutkimusten mukaan riittävä annos on 50-100 µg päivässä, riippuen iästä ja koosta.

D-vitamiinin vaikutukset ihmisen terveyteen ovat huomattavan laajat, Oxfordin yliopiston geenitutkimus kertoo. Sen mukaan D-vitamiini vaikuttaa mm. MS-tautiin, I-tyypin diabetekseen ja Crohnin tautiin liittyviin geeneihin sekä yli 2000 muuhun geeniin. Genome Research -lehdessä tutkijat kertovat DNA-sekvensoinnin avulla löytäneensä ihmisen genomista 2 776 paikkaa, joihin D-vitamiinin reseptoriproteiini sitoutuu, ja havaitsivat niiden kasautuvan monien autoimmuunitauteihin liittyvien geenien lähettyville. Havainto viittaa siihen, että D-vitamiinin riittämätön saanti vaikuttaa mm. SLE-taudin (systeeminen lupus erythematosus), nivelreuman ja useiden syöpien syntyyn. Tutkijat havaitsivat lisäksi D-vitamiinin vaikuttavan huomattavasti 229 geenin aktiivisuuteen, joista mm. IRF8-geeni on yhdistetty MS-tautiin ja PTPN2 I-tyypin diabetekseen ja Crohnin tautiin. D-vitamiinin puute vaikuttaa hyvin monien sairauksien kehittymiseen.
LÄHDE: Uutispalvelu Duodecim 2011
Vuoden 2012 ECTRIMS-kongressissa Sreeram Ramagopalan Oxfordin yliopistosta kertoi uusista D-vitamiinia koskevista tutkimustuloksista. Britanniassa on todettu selkeä yhteys riisitaudin ja MS-taudin välillä: jos on sairastanut riisitaudin, MS-taudin riski suurentuu 2,4-kertaiseksi. Ramagopalan esitteli myös tutkimusta, jossa on osoitettu, että T-lymfosyyttien D-vitamiinireseptorit alkavat toimia kunnolla vasta kun D-vitamiinipitoisuudet ovat nykyisen viitealueen (mikä viitealue on käytössä ?) suurimman kolmanneksen alueella.
Vastikään todettiin, että lapsuuden riisitaudilla eli D-vitamiinin puutteella on yhteys MS-tautiin. Nykyisin suositellaan 50 µg D-vitamiinia päivittäin. Suositus koskee myös potilaiden lapsia, joilla tautiperintöä voidaan mahdollisesti estää.

LÄHDE:
Virpi Leppä tutkija, Suomen molekyylilääketieteen instituutti, Helsinki
Juha Multanen neurologian erikoislääkäri, MS-neuvola, Helsinki
Neurologit toteavat, että MS-tautia esiintyy eniten 45 leveysasteen pohjoispuolella, jossa aurinkoa saadaan vain vähän ja väestö potee yleisesti D-vitamiinin puutetta. Suomi sijaitsee leveysasteiden 60 ja 70 välillä.
http://www.tritolonen.fi/index.php?page=news&id=2540
Lähteet ja tutkimukset:

https://sites.google.com/site/erkkikuure/d-vitamiinijams

http://www.vitamindcouncil.org/vitamin-d-news/vitamin-d-levels-correlate-with-ms-disease-severity-in-new-iranian-study/


http://www.medscape.com/viewarticle/812045

http://www.vitamindcouncil.org/blog/how-does-vitamin-d-work-in-multiple-sclerosis/


http://blog.vitamindcouncil.org/2013/01/10/new-randomized-controlled-trial-says-vitamin-d-prevents-and-delays-multiple-sclerosis/


http://blog.vitamindcouncil.org/2013/02/16/the-multiple-sclerosis-d-lemma/

http://www.vitamindcouncil.org/month-of-birth-linked-to-immune-health-and-multiple-sclerosis/
Vitamin D May Slow Multiple Sclerosis: Study But whether MS patients should take supplements is subject of debate

http://www.webmd.com/multiple-sclerosis/news/20140120/vitamin-d-may-slow-multiple-sclerosis-study-suggests
New study shows relationship between sun exposure and multiple sclerosis in Norway and Italy

http://www.vitamindcouncil.org/vitamin-d-news/new-study-shows-relationship-between-sun-exposure-and-multiple-sclerosis-in-norway-and-italy/
Brittiläisen hyväntekeväisyysjärjestön Shift.ms:n mukaan ystävänpäivänä alkunsa saaneet vauvat saattavat välttää MS-taudintodennäköisemmin kuin muut, uutisoi Daily Mail.

Shift.ms:stä kerrotaan, että kesäkuukausina raskaana olevat naiset saavat enemmän D-vitamiinia vahvemmasta auringonvalosta, millä on tutkimusten mukaan positiivinen vaikutus vastustuskyvyn kehittymiseen.

Hyväntekeväisyysjärjestön mukaan marraskuussa syntyvillä lapsilla on paljon epätodennäköisemmin jokin krooninen tauti kuin niillä, jotka syntyvät toukokuussa.

Tutkijat toivovatkin, että raskaana oleville naisille annettaisiin D-vitamiinilisiä taudin kehittymisen ehkäisemiseksi. Tämä on olennainen ongelma niillä naisilla, jotka elävät vähemmän aurinkoisissa maissa.

Puutos vaikuttaa myös muihin tauteihin
Jo nyt tiedetään, että MS-tauti on yleisempi niissä maissa, jotka sijaitsevat kauempana päiväntasaajalta, ja joissa auringonvaloa on vähemmän.

Myös diabetes, astma, ja vakavat sydänsairaudet on yhdistetty alhaiseen D-vitamiinin määrään varhaisessa elämässä.

Yhden isoimmista D-vitamiinin ja MS-taudin suhdetta käsittelevistä tutkimuksista tehneen lontoolaisen lääkärin Sreeram Ramagopalan mukaan noin 90 prosenttia naisista kärsii D-vitamiinin puutoksesta talvikuukausien aikana, mikä tarkoittaa sitä, että raskaana olevien naisten riski on erityisen suuri.

http://www.terve.fi/synnytys/75352-ystavanpaivan-vauvat-saattavat-valttaa-todennakoisemmin-taman-taudin


D-vitamiinin hillitsevä vaikutus MS-taudin oireisiin on tunnettu jo pitkään, mutta nyt yhdysvaltalainen tutkimusryhmä on selvittänyt ilmiön taustalla toimivan mekanismin.

Tutkimustulokset julkaistiin ensimmäisenä Molecular and Cellular Biology -lehdessä.

MS-taudin aikana aivojen immuunijärjestelmän solut tuottavat haitallista interleukiini-17 (IL-17) -proteiinia. Kun D-vitamiini sitoutuu IL-17:n reseptoriin, se vie paikan, joka on normaalisti varattu NFAT-proteiinille. NFAT ei pääse käynnistämään IL-17 -proteiinin tuotantoa, joten proteiini ei pääse aiheuttamaan tuhojaan.

Tutkijoiden mukaan uudesta tutkimustiedosta voi olla hyötyä MS-taudin lääkehoidossa, mutta myös muiden autoimmuunisairauksien, kuten reumaattisen artriitin, ykköstyypin diabeteksen ja psoriasiksen hoidossa.

http://www.mediuutiset.fi/uutisarkisto/dvitamiinin+mstautia+ehkaiseva+mekanismi+selvisi/a669622

MS-potilaan D-vitamiinitasot saattavat vaikuttaa siihen miten aktiivinen hänen tautinsa on ja miten nopeasti tauti etenee. Harvardin yliopiston tutkimuksessa havaittiin, että alhaiset D-vitamiinitasot ennustavat oireilua ja taudin nopeampaa pahenemista.

Tutkimus julkaistiin Jama Neurology -lehdessä, ja siihen osallistui 465 beetainterferonilääkityksellä olevaa MS-potilasta. Potilaita seurattiin viiden vuoden ajan.

Seurannan aikana tutkijat havaitsivat MS-taudin etenevän hitaimmin potilailla, joiden veren D-vitamiinipitoisuus suureni merkittävästi ensimmäisen tutkimusvuoden aikana. Yli 50 nmol/l nousu (optimaalinen veriarvo on 100-150 nmol/l) D-vitamiinitasossa liittyi mm. selvästi pienempään uusien aivomuutosten ja oireiden pahentumisen riskiin.

MS-tauti on aiemminkin liitetty D-vitamiiniin.

MS-tautia eli multippeliskleroosia sairastaa noin 9 000 suomalaista. Tautia sairastavan keskushermostossa tapahtuu muutoksia, jotka aiheuttavat mm. halvauksia raajoissa, tuntoaistin, puheen ja näön häiriintymistä sekä kävelyvaikeuksia, uupumusta ja pahoinvointia.
Uutispalvelu Duodecim
Vitamin D deficiency is a recognized risk factor for MS and low vitamin D levels have been associated with increased disease activity.
http://www.vitamindcouncil.org/vitamin-d-news/vitamin-d-may-be-associated-with-degree-of-disability-in-mobile-multiple-sclerosis-patients/

In honor of Multiple Sclerosis Awareness Week, watch a video in which four experts discuss where we currently stand with vitamin D and multiple sclerosis.
http://www.medpagetoday.com/HOTTOPICSNeurology/Neurology-Videos/454
Äidin D-vitamiinitasolla yhteys MS-tautiriskiin!
http://aijaa.com/VQKrhP"Uudessa tanskalaisessa tapaus-kontrollitutkimuksessa on havaittu, että matalat D-vitamiinitasot syntyessä yhdistyvät suurempaan riskiin sairastua MS-tautiin 30 ikävuoteen mennessä. Niillä tutkituilla, joilla oli vastasyntyneinä korkeimmat D-vitamiinitasot, oli myöhemmin elämässään 47 prosenttia pienempi riski sairastua MS-tautiin verrattuna niihin tutkittuihin, joiden D-vitamiintasot olivat matalimmat.

Viralliset suomalaiset D-vitamiinisuositukset ovat liian matalia eivätkä turvaa äidin ja sikiön optimaalista D-vitamiinin saantia. Raskauden aikana kannattaa käyttää 75-100 µg suuruista D-vitamiinilisää. 100 µg suuruista D-vitamiinilisää on annettu raskaana oleville myös tutkimuksissa, joten tiedetään, että se on turvallinen annos."
https://www.facebook.com/suomenterveysravinto/posts/935885443222360Äidin raskaudenaikainen D-vitamiinin puute lisää lapsen riskiä sairastua MS-tautiin (Väitös: LL Julia Åivo, 6.10.2017, neurologia)
https://www.utu.fi/fi/Ajankohtaista/mediatiedotteet/vaitostiedotteet/Sivut/Aidin-raskaudenaikainen-D-vitamiinin-puute-lisaa-lapsen-riskia-sairastua-ms-tautiin.aspx


_________________________________________________________________________________________________________________________________


Kaulalaskimoiden pallolaajennus eli CCSVI!


Kaulalaskimoiden pallolaajennus eli CCSVI
http://aijaa.com/8FX6jC
Viiden suomalaisen MS-potilaan kokemukset laskimo-operaatiosta!
http://ccsvi-erkki.blogspot.fi/2013/09/viiden-suomalaisen-ms-potilaan.html

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Kalan Omega-3 rasvahapot sekä MS-tauti!
Tutkimuksessa on nyt havaittu, että kalan omega-3-rasvat (EPA ja DHA), ja erityisesti kalaöljyt, voivat ehkäistä keskushermoston myeliinituhon riskiä. Tutkimustulos viittaa siihen, että rasvainen kala ja kalaöljyt voivat vähentää MS-tautiin sairastumisen riskiä.

Nyt sama tutkimusryhmä jatkaa tutkimusta ja selvittää, voivatko kalaöljyt vaikuttaa myös MS-taudin kulkuun.

Jo nyt on olemassa siihen viittaavaa tutkimustietoa, että suurina annoksina käytettyinä kalaöljyt hidastavat taudin etenemistä ja vähentävät pahenemisvaiheita aaltomaisessa (relapsoiva-remittoiva) MS-taudissa.


http://www.nationalmssociety.org/About-the-Society/News/Dietary-Omega-3-Fatty-Acids-Linked-to-Lower-Risk-o#Tutkimuksessa kalan pitkäketjuisten omega-3-rasvahappojen saanti lähes puolitti keskushermoston myeliinituhon riskin:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26362904Suomessa virallinen taho ja lääkärit edelleen vastustavat kaikkia ravintolisiä, vaikka tutkimusnäyttöä niiden hyödyistä tulee lähes päivittäin.

Ravintolisien vastainen asenne istutetaan heihin jo pitkän koulutuksen aikana sekä jatkokoulutuksen hoitaa lääketeollisuus sekä muut markkinavoimat.


Runsas rasvaisen kalan syönti ja kalaöljyn käyttö ravintolisänä vähentävät 44 prosenttia riskiä sairastua MS-tautiin, ilmeni uudessa neurologien tieteellisessä tutkimuksessa. Se esitetään huhtikuussa pidettävässä American Academy of Neurology –konferenssissa. Tutkimus puoltaa kalaöljyn käyttöä etenkin MS-taudin riskille alttiina olevilla henkilöillä.

http://www.tritolonen.fi/uutiset/3082-amerikkalaistutkimus-kalaoljy-voi-ehkaista-ms-tautia


_________________________________________________________________________________________________________________________________

MS-taudin Käypä hoito -suositus on uudistunut. Ennaltaehkäisystä tai ravinnosta ei puhuta mitään. Lääkkeet rulez.

Sidonnaisuudet:

Laura Airas: Apuraha (Biogen Idec, Merck Serono Foundation, Novartis), Asiantuntijapalkkio (Biogen Idec, Genzyme, Novartis, Roche), Matkakorvaus (Biogen Idec, Genzyme, Novartis)


Sari Atula: Luentopalkkio (Novartis, Genzyme, Biogen Idec, TEVA), Koulutus/kongressikuluja yrityksen tuella (Merck, Novartis, Genzyme)


Markus Färkkilä: Asiantuntijapalkkio (Amgen, Biogen Idec, Novartis, Sanofi-Aventis, Genzyme, Merck-Serono, Novartis, Genzyme), Luentopalkkio (Biogen Idec, Genzyme, Novartis,

Finva, FCG-koulutus, Merck-Serono), Muu palkkio (Alexion, Actelion, Amgen, Biogen Idec, BioHit, Novartis, Merck-Serono)


Päivi Hartikainen: Luentopalkkio (Sanofi-Aventis), Koulutus/kongressikuluja yrityksen tuella (Genzyme, Novartis, Biogen Idec)


Keijo Koivisto: Apuraha (Biogen Idec), Johtokunnan tms jäsenyys (Suomen MS-liitto, Suomen MS-säätiö), Luentopalkkio (Biogen Idec, Merck, TEVA, Bayer, Novartis, Genzyme),

Koulutus/kongressikuluja yrityksen tuella (Biogen Idec, Novartis, Merck, Bayer, TEVA, Genzyme), Muu palkkio (Biogen Idec, Novartis, Merck, Bayer, TEVA)

Eliisa Mäenpää: Ei sidonnaisuuksia

Anne Remes: Luentopalkkio (TEVA, Biogen Idec, Genzyme), Koulutus/kongressikuluja työnantajan määräämänä yrityksen tuella (Biogen Idec, Genzyme, Teva)


Juhani Ruutiainen: Asiantuntijapalkkio (Almirall, Bayer Pharma, Biogen Idec , Ferring Lääkkeet, Genzyme/Sanofi, Novartis, Ratiopharm, TEVA), Luentopalkkio (Biogen Idec, TEVA),

Koulutus/kongressikuluja yrityksen tuella (Allergan Norden, Almirall, Bayer, Biogen Idec, Novartis )


Marja-Liisa Sumelahti: Asiantuntijapalkkio (Novartis), Luentopalkkio (Novartis), Koulutus/kongressikuluja yrityksen tuella (Novartis, TEVA, Biogen Idec, Bayer, Merck-Serono, Sanofi-aventis)http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi36070

_________________________________________________________________________________________________________________________________

MS-potilas voitti voimanoston SM-kultaa

http://terveyshymy.fi/artikkelit/ms-potilas-voitti-voimanoston-sm-kultaa
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Ravinnon merkitys!_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Ravinteet purkista vai lautaselta?